Richard de Graaf
Elektrisch gitarist bij In Christ United

Richard de Graaf

Muziek is het. Ik maak muziek, schrijf muziek en luister overal naar muziek.

Het moet 2005 geweest zijn toen ik mijn eerste drie akkoorden op de akoestische gitaar van mijn vader leerde spelen. Het ging me gemakkelijk af en al snel leerde ik mezelf alle basisakkoorden aan. Na een maand akoestisch spelen was ik eruit dat de elektrische gitaar het hoofddoel zou zijn.

Redelijk impulsief ben ik een elektrische gitaar met toebehoren gaan kopen. Geïnspireerd door de muziek van voornamelijk U2 en Hillsong ben ik verder gegaan. Het eerste jaar bleef ik mijzelf nummers aanleren van de bands waar ik voornamelijk naar luisterde. Al gauw speelde ik tal van nummers vloeiend mee. Het moet rond dezelfde tijd geweest zijn dat ik een serieuze beslissing ging maken voor mijn geloofleven.

Bestaat God wel of niet? De huidige maatschappij valt me tot op de dag van vandaag in veel dingen erg tegen. De omgang tussen mensen, de normen en waarden, zijn soms ver te zoeken. De bijbel was in die tijd en is nu voor mij de basis voor hoe het zou moeten. De liefde uit de bijbel is het sterkste wat er moet zijn, God moet bestaan. In die tijd ging ik naar een andere kerkgemeenschap en vanaf dat moment ben ik erg gegroeid in mijn geloof.

Op een gegeven moment vraag je je af wat je voor God kunt betekenen in deze gecompliceerde wereld. Het antwoord lag in de muziek. Muziek is mijn talent en het talent kreeg ik van God. In de muziek wil ik staan voor God, en zijn boodschap uitdragen.

In de band speel ik voornamelijk elektrisch gitaar, daarnaast akoestische en af en toe de bas. Verder experimenteer ik steeds meer met zang/achtergrondzang. Ik schrijf muziek voor mezelf en de band, de teksten en alles wat er bij komt kijken, geïnspireerd door de bijbel en de wereld om me heen.

1 Tessalonicenzen 5:
1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.