In Christ United is onze bandnaam, in deze naam zit al veel verscholen wat betreft onze visie. We willen verenigd zijn, verenigd zijn met Christus. Een eenheid als band, maar ook als gemeente van God, overal waar we mogen optreden.

Ons doel is om God in deze wereld te vertegenwoordigen door middel van muziek met als fundament de Bijbel. We hopen dat de mensen die naar ons luisteren stil staan bij de aanwezigheid van God. Ons doel is om samen met de gemeente God te aanbidden. Maar ook om de gemeente er op te wijzen wat God voor ons betekent en wat hij voor de mens gedaan heeft.

Het is een lastige tijd voor veel jongeren om een keuze te maken voor God, er wordt veel gesproken over kerken die leeg lopen. Christen zijn is niet iets wat stoer wordt gevonden, of waar je voor kiest om er bij te horen over het algemeen. Toch willen wij laten zien, dat christen zijn niet saai is. Door je over te geven aan God, moeten we beseffen dat we niet beperkt worden in wat we mogen, maar dat we juist mogen leven in vrijheid.

Tegenwoordig zijn er ook tal van kerkelijke stromingen, welke stroming moet je volgen? Veel mensen spreken ook over het geloof in een god. Wij willen geloven in de God waar de Bijbel over spreekt en zien de Bijbel als Gods woord zelf.